TANKAR OM BUCHT- SLÄKTENS URSPRUNG

Författare: Kalervo Törmänen, 2002

Texten finns även som pdf-fil för nedladdning HÄR

Gustav Larsson Bucht

Den tornedalska Bucht - släktens stamfader är kapten Gustav Bucht (1696-1759) som med sin maka Brita Rockstadia (1699 – 1790) och fyra barn flyttade år 1730 från Pellonpoikas (Åkerman) hemman i Yliraumo by i Nedertorneå socken och till Hannukkala hemman i Tengeliö by i Ylitornio socken.

(Tyska namnet Bucht = lahti på finska och bukt på svenska. Bucht- namn finns på 1600-och 1800-talet förutom i Finland, Sverige och Tyskland även bl a i Frankrike och i Holland (se mormonernas internet sidor www.familysearch.org). I Tyskland finns också i dag några familjer med släktnamnet Bucht, men släktförbindelser mellan Bucht i Mellan-Europa och Bucht i Sverige och i Finland har man inte kunnat utforska.)

Släktforskningen har till nu inte kunnat hitta några skriftliga belägg på Gustav Buchts födelseort eller om vilka som var hans föräldrar. Däremot finns skriftliga beskrivningar om hans personlighet och senare livsöden i militära dokument och kyrkoböcker. Fil doktor Erik Wahlberg (Övertorneå) och pol mag Östen Bucht (Kiruna) har forskat i militära dokument.

I brist på skriftliga källor måste man i släktforskning använda reservationer som ’sannolikt’, ’förmodligen’ och ’uppenbarligen’.

Personer som forskat släkten i Bucht , som kanslirådet Sven Bucht (Stockholm) och vicekonsul Einar Bucht (Hudiksvall)1 har kommit till den slutsatsen att Gustav Bucht föddes i Uskila by i Hollola socken i Tavastland och att hans föräldrar var kronofogden Lars (Lauri) Zachrisson Bucht som dog cirka år 1700 och hans andra maka Helena f Juhl, födelse- och dödsdata är obekanta.

Släktforskaren, docent Pauli Helén2 från Tammerfors konstaterar att även om det inte finns några skriftliga belägg för Sven och Einar Buchts slutsatser så kan man inte heller förkasta dem. Slutsatsen om släktförhållanden till Bucht - släkten i Hollola understöds även av att många av Gustavs och Britas söner hade lika namn som medlemmar i Bucht-släkten i Hollola. Tyvärr har Hollola församlings kyrkoböcker före år 1771 förkommit. Att Lars Bucht och Helena f Juhls har en familj är omnämnda i mantals- och domböcker men däremot familjemedlemmarna namn är inte omnämnda i dessa.

P. Er Gadds3 omnämnande att Gustav Bucht kom från Tyskland till svensk-finska armén är fullständigt felaktig. Det är beklagligt att denna Gadds åsikt har citerats även i några andra publikationer, som t ex Eric von Born4. Gadd och von Born anför inte heller några bakomliggande sakskäl för sina påståenden.

Enligt militära dokument var Gustav Bucht under hela sin militära karriär dvs. från år 1714 i Finland eller i Västerbotten. Det är inte trovärdigt, att en 18-årig ung pojke skulle komma direkt från Tyskland till Sverige-Finlands armé.

En helt annan sak är att Gustavs förfäders någon gång i tiden kan ha kommit från Tyskland (eller från Holland) till Sverige eller till Finland. Doktor Eeva Ojanen nämner i Tammela sockens historia5 att kvartermästaren Sven Mårtensson Bucht, som var född i Tyskland, fick år 1606 i besittning Ryhtä hemman i Kallio by och hade hemmanet ända till år 1625. Sven Bucht dog ca år 1637 i Tammela2. Tyvärr anger inte Ojanen heller sin litterära källa, som skulle bevisa Sven Buchts tyska härkomst. Vid samma tid, i skiftet av 1500- och 1600- talet omnämns nära Lübeck i Ratzeburg Peter zur Bucht som förmodligen var slottsherre1 i Ratzeburg slott. Det finns dock inga bevis på hans släktskap med Bucht- släkten i Finland och i Sverige.

Lars Zachrisson Bucht var med stor sannolikhet far till Gustav Bucht, Lars i sin tur var troligen son till Zachris Bucht, som i sin tur var son till ovannämnda Sven Mårtensson Bucht.

_____________

1 Sven Buchts och Einar Buchts anteckningar på 1970-talet

2 Pauli Helén: Skatteuppbördsskrivare Gabriel Buchts avkomlingar

3 Släktkalender III, Helsingfors 1960

4 Deutche Kulturgeschlecter in Finnland/Archiv f ür Sippenforschung 34 (1968):30

5 Doktor Eeva Ojanen: Tammelan Historia

Vi har 16 besökare och inga medlemmar online