Bli Medlem

Medlem i föreningen blir man genom att skicka in 300 kr till vårt konto på Nordea 3069 21 94444.

300 kr ger medlemskap föreningen i 3 år. Glöm ej att ange namn och adress på dig själv.

Vad får man för medlemskapet? Medlemsavgiften säkerställer en fortsatt existens för föreningen, med mer forskning av många om släktens härkomst och nuvarande utbredning. Släktmöte dit man kan komma och träffa anförvanter, knyta kontakter med nya människor som man har kontakt med resten av livet, lyssna på intressanta föredrag. Föreningen Inspirerar, stödjer och distribuerar intressanta böcker om släkten, etc.

Föreningen har funnits till i 20 år och under dessa år har vi trots vi verkligen utforskat nya grenar av släkten, spridit ut kunskaperna om detta till de som kommer till släktmötena och via ett antal publikationer, varav de flesta finns att köpa hos föreningen, se vår hemsida.

Vi har 26 besökare och inga medlemmar online